Dotazník spokojenosti Sociální poradenství

Dotazník spokojenosti pro službu Odborné sociální poradenství.

Jako odpověď na každou otázku prosíme vyberte jedno číslo na stupnici (1 nejlepší, 5 nejhorší). Vaše odpovědi přispějí ke zlepšení kvality sociální služby.

1) Dostalo se Vám informací, které jste od konzultace očekávali?: 1-zcela   
 2   
 3   
 4   
 5-vůbec   

2) Pokud bylo Vaše hodnocení na poslední otázku horší než 2, uveďte důvod (například jiné zaměření centra, než jsem očekával/a, nekompetentnost pracovníka, nedostatečně vybavené pracoviště, měl/a jsem jiné představy o tom, co existuje….. apod):
3) Jak hodnotíte odbornost pracovníka, který Vám konzultaci poskytl?: 1-velmi dobrá   
 2   
 3   
 4   
 5-velmi špatná   

4) Byl pracovník, který Vám konzultaci poskytl, příjemný, vstřícný, vlídný, ohleduplný, nebo naopak? Jak hodnotíte jeho vystupování vůči Vám?: 1-velmi dobré   
 2   
 3   
 4   
 5-velmi špatné   

5) Jak hodnotíte srozumitelnost projevu pracovníka při poskytování konzultace?: 1-zcela srozumitelný   
 2   
 3   
 4   
 5-nesrozumitelný   

7) Zajímal se pracovník při konzultaci průběžně o Váš názor a hodnocení nabízených metod/pomůcek, uměl podle Vašich připomínek a představ přizpůsobovat průběh konzultace?: 1-velmi   
 2   
 3   
 4   
 5-vůbec   

8) Pokud je Vaše odpověď na předcházející otázku 2 a horší, zkuste popsat konkrétněji, v čem jste viděli nedostatky.:
9) Zlepšila se po využití služby Odborné sociální poradenství schopnost uživatele v oblasti dorozumívání a/nebo využití technických pomůcek pro psaní?: 1-ano   
 2   
 3   
 4   
 5-vůbec   

10) Pokud bylo Vaše hodnocení na poslední otázku horší než 2, uveďte důvod (například došlo ke změně zdrav. stavu uživatele, vybraná metoda/pomůcka není vhodná, uživatel pomůcku nechce používat, apod):
11) Jak jste se o možnosti využití služby dozvěděli?:
12) Cokoli, co byste chtěli dodat:
SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s.
Login
SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s.

Created by © 2010/2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign