Půjčovna pomůcek

Půjčovna

Pořízení pomůcek do půjčovny bylo financováno z příspěvku Výboru dobré vůle a Pomozte dětem, dále ze sbírky ČT Adventní koncerty a z dotací. Smyslem půjčovny je to, aby si lidé mohli mnohdy nákladné pomůcky vyzkoušet v klidu doma předtím, než si je zakoupí. Výpůjční doba není dlouhá, zpravidla 1 - 2 měsíce. Půjčovna slouží dětem i dospělým s těžkými komunikačními poruchami/s těžkým tělesným postižením a pomůcky pro AAK jsou zapůjčovány těmto osobám v rámci služby odborné sociální poradenství. Před zapůjčením je obvykle nutná konzultace s klientem za účelem vybrání vhodné pomůcky a podepsání výpůjční smlouvy. Příklady pomůcek pro AAK:

Pomůcka Megabee

Pomůcka Megabee Pomůcka pro asistované psaní, pořízená z daru Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Pomůcka je určena pro lidi, kteří jsou schopni skládat svá sdělení z písmen, ale nemohou ...
Více informací

Velkoplošná klávesnice

Velkoplošná klávesnice

Klávesnice větších rozměrů se zvětšenými klávesami, na nichž jsou také větší písmena.

Silikonová klávesnice

Silikonová klávesnice

Ohebná klávesnice, s menší citlivostí kláves, méně často dojde ke stisknutí více kláves najednou.

Velkoplošná klávesnice s krytem nebo bez krytu

Velkoplošná klávesnice s krytem nebo bez krytu

Klávesnice velkých rozměrů s velkými klávesami, případně i s plexisklovým krytem, zabraňujícím stisku více kláves najednou. K dispozici je několik druhů klávesnic, foto je pouze ilustrační..

Adaptéry se spínači

Adaptéry se spínači

Adaptéry pro ovládání počítače jedním spínačem (nutno použít přizpůsobený software). Adaptéry k zapůjčení jsou od různých výrobců. Stejně tak spínače mají různou velikost, tvar a dají se ovládat různými způsoby (prstem, hlavou, nohou, dechem).

Trackball

Trackball

Myš s velkým kolečkem nahoře. K dispozici je několik druhů.

Notebook s komunikačním programem

Notebook s komunikačním programem

Notebook, v němž je nainstalován pro vyzkoušení komunikační program ACKeyboard s hlasovým výstupem. Jde ovšem již o starý přístroj, také komunikační program ACKeyboard je zastaralý, lze si ale na něm alespoň vyzkoušet práci se spínačem a skenováním. Jinou a možná lepší možností je instalace demoverze modernějšího komunikačního programu Grid 2 na vlastní notebook klienta a zapůjčení adaptéru se spínačem.

adaptér Joy Cable

adaptér Joy Cable

Adaptér vhodný pro komunikační software Grid 2, ale i pro jiné programy (Petit). Zapojit lze maximálně dva spínače, jejich funkci lze nastavit přes software.

Spínač

Spínač

Spínač pro ovládání PC nebo přizpůsobených hraček. K zapůjčení jsou spínače různých typů - např. ploché, polokulovité apod.

Big mack- pomůcka s hlasovým výstupem (komunikátor)

Big mack- pomůcka s hlasovým výstupem (komunikátor)

Komunikační pomůcka, na niž lze nahrát jedno sdělení. K dispozici je také pomůcka Step by step - lze na ni nahrát několik sdělení za sebou (sekvenci).

Go Talk - pomůcka s hlasovým výstupem (komunikátor)

Go Talk - pomůcka s hlasovým výstupem (komunikátor)

Pomůcka, na niž je možné nahrát více sdělení ve více úrovních (obvykle 4). K zapůjčení je Go Talk 4, 9 nebo 20 (číslo označuje počet sdělení v jedné úrovni).

B.A.BAR - pomůcka s hlasovým výstupem

B.A.BAR - pomůcka s hlasovým výstupem

Pomůcka, která čte čárové kódy a k nim přiřazená přes mikrofon nahraná sdělení. Příklad - v tabulce jsou obrázky jídel a u nich čárové kódy. Přístroj naskenuje čárový kód u symbolu jablka a ozve se sdělení: Mám chuť na jablko.

počítač Mivvy s komunikačním programem

počítač Mivvy s komunikačním programem

Malý počítač s komunikačním programem s hlasovým výstupem.Obrazovka je poměrně malá.

Talara - pomůcka s hlasovým výstupem

Talara - pomůcka s hlasovým výstupem

Pomůcka, na niž je možno nahrát poměrně velké množství sdělení. Zabudován je i princip skenování - pomůcku lze tedy ovládat jedním spínačem.

Smart Nav

Smart Nav

Zařízení pro ovládání počítače hlavou (kamerka odečítá pohyby reflexního bodu přilepeného na čele a převádí je na pohyb myši).

SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s.
Login
SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s.

Created by © 2010/2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign