Login

Komu nabízíme péči?

Věnujeme se klientům s narušenou komunikační schopností, obvykle ve věkovém rozmezí od 3 do 26 let. Nejčastěji se jedná o klienty s opožděným vývojem řeči nebo vývojovou dysfázií, balbuties a dalšími řečovými poruchami, které ovlivňují i vzdělávání.

Konzultace ohledně metod alternativní komunikace a případnou spolupráci s kmenovým SPC můžeme poskytnout také klientům, kteří se nemohou dostatečně dorozumívat mluvenou řečí, a to na podkladě jiného postižení (symptomaticky narušená komunikační schopnost), například

• dětské mozkové obrny (dysartrie)
• mentálního postižení
• kombinovaných postižení
• autismu
• různých typů syndromů a neurologických onemocnění.

stranka-objednani-do-spc-54 stranka-objednani-v-spc-54
 top-objednavky-online-11
 top-prihlasky-online-55


SPC pro děti a mládež
s vadami řeči s.r.o.
Jivenská 1066/7,
140 00 Praha 4
Telefon : +420 222 518 280
spcvadyreci@seznam.cz
Preferujeme emailový kontakt, telefony nemůžeme vždy vyřizovat
(vyšetřeování, návštěvy škol apod.)
Popis cesty zde
Kontakty na jednotlivé pracovníky

Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o.
Home SPC pro děti s vadami řeči

Created by © 2009/2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign